Polska - Brazylia 1:0 (6.07.1974)Polska - Brazylia 1:0 (6.07.1974)
WideotekaMistrzostwa świata 1974
Mistrzostwa świata 1974
FOT. PAPFOT. PAP