Jak i gdzie przedłużyć/otrzymać licencję?

Trenerzy23.10.2017 
Kto decyduje o przedłużeniu licencji trenerskiej?

W przypadku licencji UEFA PRO, UEFA Elite Youth A, UEFA A,  UEFA Goalkeeper A, UEFA Futsal B, decyduje Zespół Kształcenia i Licencjonowania Trenerów PZPN, działający w ramach Komisji Technicznej PZPN.

Decyzję odnośnie licencji UEFA B, Goalkeeper B, Grassroots C, Grassroots D, Futsal C, PZPN A i PZPN B podejmuje właściwy dla danego Wojewódzkiego Związku Piłki Nożnej organ ds. licencjonowania trenerów.



Do kiedy należy złożyć wniosek o przedłużeniu licencji trenerskiej?

Terminy są nieprzekraczalne i zależne od daty wygaśnięcia licencji, czyli do 30. czerwca lub do 31. grudnia danego roku.

Jak przedłużyć licencję trenerską?

Należy za pośrednictwem systemu PZPN24 (www.pzpn24.pzpn.pl) złożyć wniosek zawierający podstawowe dane (także dotyczące wykształcenia i stażu trenerskiego), wraz z podaniem wymaganych oświadczeń i z załączeniem skanów m.in. dyplomu trenerskiego oraz poświadczeń uczestnictwa w konferencjach szkoleniowych PZPN lub Wojewódzkich ZPN.
Poniżej film instruktażowy.

Czym grozi zgłoszenie poza terminem lub bez wymaganych dokumentów?

Zespół Kształcenia i licencjonowania trenerów PZPN lub Komisja Licencji Trenerskich Wojewódzkiego ZPN może odmówić przedłużenia licencji. W tych przypadku zgłoszenia wniosku po za terminem obowiązuje tryb nadzwyczajny.

© PZPN 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. Regulamin portalu Regulamin sklepu Regulamin sklepu (2014) Polityka prywatności
Wzór odstąpienia od umowy sprzedaży