Program Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich

Certyfikaty PZPN zostały przyznane, teraz czas na weryfikację realizacji przez certyfikowane szkółki piłkarskie obowiązków nałożonych przez program. Zgodnie z regulaminem przeprowadzane będą dwa typy wizyt kontrolnych: monitorująca oraz zwyczajna. W poniedziałek (9 grudnia) Polski Związek Piłki Nożnej rozpoczyna wizyty monitorujące w szkółkach piłkarskich, które otrzymały Certyfikaty PZPN.

Program Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich

Wszystkie szkółki piłkarskie, którym przyznany został Certyfikat PZPN zyskały jednocześnie prawo do korzystania z jego znaku towarowego, tj. logotypu Programu Certyfikacji. Wiążą się z tym także pewne obowiązki. Niedostosowanie się do nich może skutkować nawet utratą certyfikatu.

Program Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich

Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że do Komisji Odwoławczej ds. Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich wpłynęło łącznie 96 odwołań. W wyniku ich rozpatrzenia w przypadku siedmiu szkółek ostatecznie zmieniono decyzję Komisji Weryfikacyjnej i nadano certyfikaty. W przypadku pozostałych podtrzymana została negatywna decyzja Komisji Weryfikacyjnej.

© PZPN 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. NOWY REGULAMIN ŁNP od 25.03.2019 Regulamin portalu DO 25.03.2019 Polityka prywatności