Program Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich

Obserwując pracę i podejście trenerów często nasuwa nam się pytanie o to, jakie właściwie jest ich podejście do planowania. Istnieje grupa szkoleniowców, którzy w ogóle nie planują i całkowicie „idą na żywioł”. Są także trenerzy przesadzający w drugą stronę, którzy więcej planują niż tak naprawdę robią. To oczywiście skrajności, ale warto zastanowić się nad tym, jak wygląda rzeczywistość – piszą Michał Jaszczyk oraz Arkadiusz Miedza, trenerzy monitorujący w Programie Certyfikacji.

Program Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich

Właściwa organizacja ma bardzo duży wpływ na efektywność obowiązków wykonywanych przez pracowników każdej lub niemal każdej firmy. Nieład na stanowisku pracy, nieodpowiednie zarządzanie czasem i brak planowania wydłużają czas realizacji zadania bądź też nie pozwalają na wykonanie go w całości. Nie inaczej jest w piłce nożnej, gdzie odpowiednia organizacja ma bezpośredni wpływ na przebieg i jakość jednostki treningowej.

Program Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich

Po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa decyzją rządu od 4 maja samorządy mogą ponownie dopuszczać do użytkowania otwarte obiekty sportowe, w tym stadiony piłkarskie. Dało to zielone światło – mimo wielu ograniczeń – do powrotu do treningów młodych piłkarzy, szkolących się w szkółkach wyróżnionych gwiazdką w Programie Certyfikacji PZPN. Jak pracować w tym czasie? Przygotowaliśmy rekomendacje.

© PZPN 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. NOWY REGULAMIN ŁNP od 25.03.2019 Regulamin portalu DO 25.03.2019 Polityka prywatności