Aktualności

[Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku] Jak zgłosić drużynę i zarejestrować zawodników?

PIŁKA DLA WSZYSTKICH13.09.2019 
Do 30 września potrwają zapisy do najnowszej, XX edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. Od początku lipca można już zgłaszać swoje drużyny, a od 2 września możliwa jest także rejestracja zawodników i przypisywanie ich do poszczególnych zespołów. O tym, jak to zrobić dowiesz się z poniższego tekstu.

Zgłoszenie drużyny i rejestracja zawodników to warunki niezbędne do przystąpienia do rozgrywek. Obu tych czynności może dokonać trener drużyny reprezentującej jeden z poniższych podmiotów:
- Szkoły Podstawowe,
- Uczniowskie Kluby Sportowe,
- Kluby sportowe,
- Inne – podmioty prowadzące działalność sportowo-edukacyjną.

Tegoroczny Turniej – podobnie jak w ostatnich latach – będzie rozgrywany w 3 kategoriach wiekowych:
- U-8: rocznik 2012 i 2013,
- U-10: rocznik 2010 i 2011 (dopuszcza się udział maksymalnie 2 zawodników z rocznika 2012),
- U-12: rocznik 2008 i 2009 (dopuszcza się udział maksymalnie 2 zawodników z roczników 2010 i 2011).

W chłopięcych drużynach mogą ponadto występować dziewczynki: dwie w kat. U-8 oraz po trzy w kat. U-10 i U-12.

Wiesz już, kogo możesz zgłosić do Turnieju. Poniżej znajdziesz informacje, jak to zrobić.

1. Zgłoszenie drużyny (czas tylko do 30 września!)

Zgłoszenia drużyny do rozgrywek można dokonać poprzez stronę www.zpodworkanastadion.pl , klikając w umiejscowiony po prawej stronie przycisk „Zgłoś drużynę”. Spowoduje to przekierowanie na stronę www.laczynaspilka.pl w celu dalszej rejestracji.

Jeżeli posiadasz już konto na www.laczynaspilka.pl zaloguj się na nie i przejdź do kolejnego etapu. Jeśli takiego konta nie posiadasz, to aby móc zgłosić drużynę do Turnieju będziesz musiał je założyć. Aby to zrobić kliknij czerwony napis „Zarejestruj się” i postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie.

Po utworzeniu konta i zalogowaniu na stronie www.laczynaspilka.pl należy przejść do kolejnego kroku, klikając w żółty napis „KROK I: ZGŁOŚ DRUŻYNĘ” znajdujący się pod napisem: XX EDYCJA TURNIEJU „Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU”. Zostaniesz wówczas przekierowany na stronę z formularzem rejestracji drużyny. Znajdziesz tam instrukcję jego wypełnienia.

Po wypełnieniu wszystkich pól zaakceptuj regulamin Turnieju i kliknij zielony przycisk „ZAREJESTRUJ”. Pojawi się wówczas ekran z informacją o pomyślnej rejestracji drużyny. W tym momencie należy sprawdzić skrzynkę mailową, na którą zarejestrowane zostało konto na portalu www.laczynaspilka.pl .  W ciągu kilku minut otrzymasz dwie wiadomości e-mail. W pierwszej zostaniesz upoważniony do przetwarzania danych osobowych rodziców oraz ich dzieci w związku ich udziałem w XX edycji Turnieju. Jest to niezbędne w celu elektronicznej rejestracji dziecka do Turnieju w systemie Extranet oraz na portalu www.laczynaspilka.pl . Drugi e-mail poinformuje o liczbie zgłoszonych przez Ciebie drużyn.

Kolejnym krokiem przed przystąpieniem do rozgrywek będzie rejestracja list zawodników.

2. Rejestracja zawodników (przeprowadzenie jej i ewentualne wprowadzanie zmian są możliwe do końca dnia poprzedzającego pierwsze rozgrywki danej drużyny w Turnieju)

Aby przejść do rejestracji zawodników, na swoim profilu w serwisie www.laczynaspilka.pl kliknij w czerwony napis „TWOJE DRUŻYNY”. Zapoznaj się ze znajdującymi się tam zgodami, zaznacz wszystkie obligatoryjne i kliknij „ZAPISZ”.

Jeżeli chcesz zarejestrować zawodników - wybierz przycisk „lista zawodników” przy nazwie drużyny. Przed przystąpieniem do rejestracji zawodników w Twojej drużynie, należy zebrać od rodziców/opiekunów prawnych każdego dziecka formularz zgody z niezbędnymi informacjami oraz podpisami. Formularz ten znajdziesz na stronie www.zpodworkanastadion.pl w zakładce „Rozgrywki” – „załącznik 1” – „Zgoda rodzica”.  

Następnie, kiedy będziesz miał już wszystkie dane – możesz przystąpić do rejestracji zawodników. Aby dodać nowego zawodnika – kliknij „DODAJ”. Mając przed sobą uzupełnione przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenie wypełnij wszystkie obowiązkowe pola. Po wpisaniu numeru PESEL otrzymasz informację, czy dany zawodnik może grać w tej drużynie.

Następnie, zgodnie z formularzem uzupełnionym przez rodzica/opiekuna – zaznacz wszelkie zgody. Pamiętaj, że brak zaznaczonych zgód obligatoryjnych uniemożliwi rejestrację zawodnika. Na koniec kliknij „Dodaj”. Powtórz tę czynność dla każdego zawodnika. Aby móc przystąpić do rozgrywek Twoja drużyna musi liczyć:
- w kategorii U-8: co najmniej 5, a maksymalnie 10 zawodników,
- w kategoriach U-10 i U-12: co najmniej 6, a maksymalnie 10 zawodników.

Więcej informacji na temat Turnieju można znaleźć na stronie: www.zpodworkanastadion.pl . Ewentualne pytania można kierować do Działu Wsparcia PZPN:  wsparcie@pzpn.pl , tel 732 122 222 .

Zobacz również

© PZPN 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. NOWY REGULAMIN ŁNP od 25.03.2019 Regulamin portalu DO 25.03.2019 Polityka prywatności