Aktualności

Ministerstwo Sportu dofinansuje budowę zadaszeń boisk piłkarskich

PIŁKA DLA WSZYSTKICH22.01.2020 

Minister Sportu w swoim Dzienniku Urzędowym ogłosił decyzję o rozpoczęciu „Programu budowy zadaszeń boisk piłkarskich – edycja pilotażowa 2020”.

Celem programu jest stworzenie warunków do całorocznego treningu oraz szkolenia piłkarskiego. To pierwsze przedsięwzięcie o charakterze ogólnopolskim, inicjującym oraz wspierającym inwestycje w zakresie zadaszeń pełnowymiarowych boisk piłkarskich.

Dofinansowaniem mogą być objęte zadania inwestycyjne dotyczące budowy infrastruktury piłkarskiej w dwóch wariantach:

– zadaszenie istniejącego boiska piłkarskiego o wymiarach minimum 90 x 45 m,

– budowa nowego pełnowymiarowego (105 x 68 m) boiska piłkarskiego wraz z zadaszeniem.

W obu przypadkach boiska powinny mieć nawierzchnię z trawy syntetycznej.

W puli programu jest 15 milionów złotych, dofinansowanie zadania może wynieść do 50 procent wydatków kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 1,5 mln zł w przypadku pierwszego wariantu i 3 mln zł w przypadku drugiego wariantu.

O pieniądze mogą ubiegać się:

– jednostki sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność w zakresie kultury fizycznej lub wykonujące zadania z zakresu kultury fizycznej,

– stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty posiadające osobowość prawną powstałe najpóźniej 31 grudnia 2016 roku (w szczególnych przypadkach Minister może wyrazić zgodę na odstąpienie od tego wymogu), prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej,

– spółki prawa handlowego, posiadające osobowość prawną, utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego.

Wnioski inwestycyjne będzie można składać od 17 do 27 lutego 2020 roku.

Więcej szczegółów można znaleźć POD TYM LINKIEM.

Zobacz również

© PZPN 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. NOWY REGULAMIN ŁNP od 25.03.2019 Regulamin portalu DO 25.03.2019 Polityka prywatności