Aktualności

Dwa lata programu ubezpieczeń dla piłki nożnej

Federacja08.07.2019 
7 lipca br. minęły dokładnie dwa lata od podpisania porozumienia pomiędzy Polskim Związkiem Piłki Nożnej a PZU o wprowadzeniu dedykowanego wyłącznie piłce nożnej ubezpieczenia następstw od nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz pokrywania kosztów leczenia. Idea „piłkarskiej polisy” była reakcją PZPN na dotkliwy brak powszechnie dostępnego ubezpieczenia, dającego piłkarkom i piłkarzom realną ochronę ubezpieczeniową. Przede wszystkim możliwość pokrywania kosztów leczenia i rehabilitacji, co dawałoby szansę na szybszy powrót do gry, po odniesieniu kontuzji.

W rezultacie porozumienia powstało ubezpieczenie adresowane do wszystkich klubów zrzeszonych w PZPN. Do wszystkich zawodników – grających w piłkę nożną zawodowo i amatorsko na różnych poziomach rozgrywek. Ubezpieczenie obejmujące różne kategorie wiekowe, w tym dzieci i młodzież, ale też trenerów i piłkarskich sędziów. Konstrukcja ubezpieczenia oferuje wyjątkowy zakres świadczeń. Poza odszkodowaniami z tytułu NNW (trwały uszczerbek na zdrowiu)  z polisy pokrywane są koszty leczenia, w tym rehabilitacja, koszty nabycia przedmiotów i środków pomocniczych, świadczenia za leczenie uciążliwe. Twórcy ubezpieczenia (dzisiaj najczęściej określanego jako polisa NNW PZU/PZPN) założyli też, że powinno być ono dostępne dla wszystkich piłkarskich klubów, w tym także tych, które są mniej zasobne finansowo.

Dzisiaj, po dwóch latach od uruchomienia programu, wielu piłkarskich działaczy i analityków rynku ubezpieczeń uważa, że wprowadzenie ubezpieczenia dla piłki nożnej było niezwykle potrzebne. Podkreślają przede wszystkim wysoką jakość serwisu obsługi szkód, jaki zapewnia PZU. Tę jakość tworzą sprawne procedury wypłaty kosztów za leczenie i rehabilitację, a w wielu przypadkach organizacja procesu leczenia w klinikach i placówkach medycznych należących do PZU. Przypomnijmy też, że szkody zgłaszane są do PZU przez specjalną infolinię: 801 402 402, czynną całą dobę.

<<<[PROGRAM UBEZPIECZEŃ DLA PIŁKI NOŻNEJ] MICHAŁ PIETRUSZKA: ŚRODOWISKO PIŁKARSKIE W KOŃCU MA RZECZYWISTĄ OCHRONĘ>>>

Polisą NNW PZU/PZPN zostało do tej pory objętych kilkadziesiąt tysięcy zawodniczek i zawodników, grających w kilkuset klubach w całej Polsce. Liderami wprowadzania standardu ubezpieczenia NNW PZU/PZPN są kluby zrzeszone w: Śląskim ZPN, Wielkopolskim ZPN, Łódzkim ZPN i Dolnośląskim ZPN.

W ostatnim czasie PZU przychyliło się do postulatu piłkarskich klubów – poza dotychczasową imienną formą ubezpieczenia, wprowadzono możliwość bezimiennego zawierania umów NNW PZU/PZPN.  Wprowadzono także zmiany w taryfach, wprowadzając jednocześnie możliwość rozłożenia opłaty za ubezpieczenie maksymalnie na 12 bezodsetkowych rat.

Dystrybutorem ubezpieczenia jest Kahlenberg Services. Informacje o polisie znaleźć można na stronie internetowej: www.kahlebergservices.com, telefonując pod numer 800 007 008 od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 – 17.00 lub pisząc na adres e-mail: sport@kahlenbergservices.com.

Zobacz również

© PZPN 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. NOWY REGULAMIN ŁNP od 25.03.2019 Regulamin portalu DO 25.03.2019 Polityka prywatności