CERTYFIKACJA SZKÓŁKI ZASADY PROGRAMU KRYTERIA CERTYFIKACJI JAK ZGŁOSIĆ SZKÓŁKĘ?

Program Certyfikacji PZPN
dla Szkółek Piłkarskich

Certyfikat Brązowy

Kwalifikacje trenerów

Trenerzy w szkółce o certyfikacie na poziomie brązowym, muszą mieć licencję trenerską Grassroots C albo wyższą lub PZPN A dla absolwentów AWF do końca okresu przejściowego (do końca roku 2019).

Na każdym treningu musi być minimum jeden trener z licencją Grassroots C albo wyższą lub PZPN A dla absolwentów AWF, na maksymalnie 20 zawodników w grupie treningowej.

Gdy grupa treningowa liczy powyżej 20 zawodników, dodatkowo wymagany jest jeden trener z licencją Grassroots C albo wyższą lub PZPN A dla absolwentów AWF, na każdą kolejną rozpoczętą 20 zawodników.

Infrastruktura sportowa

 1. Szkółka musi wykazać, iż przez cały okres obowiązywania Certyfikatu, posiada dokument uprawniający do korzystania z boiska, na którym odbywać będą się treningi:

  • Kategorie wiekowe Junior G,F,E (U6 - U11) – boisko przystosowane do właściwych kategorii wiekowych (min. 50m x min. 26m)
  • Kategoria wiekowa Junior D (U12 - U13) – boisko pełnowymiarowe lub przystosowane do właściwej kategorii wiekowej (min. 70m x min. 45m)

Wymagana liczba drużyn

Szkółka musi zgłosić minimum 1 drużynę piłkarską* prowadzoną zgodnie z wytycznymi Unifikacji PZPN z kategorii wiekowej Junior G/F/E/D (U6 - U13)

Partycypacja

 1. Wszyscy zawodnicy uczestniczący w zajęciach treningowych w szkółce, muszą być zarejestrowani w elektronicznej bazie zawodników PZPN.
 2. Szkółka musi prowadzić listę obecności na każdych zajęciach treningowych.

Aktualności i informacje o szkółce piłkarskiej

 1. Szkółka ma obowiązek utrzymywania aktualnych informacji o szkółce (nazwa, lokalizacja, liczba drużyn, kadra szkoleniowa, harmonogram treningów na minimum 3 miesiące w przód) na oficjalnym portalu PZPN ŁączyNasPiłka.pl

Organizacja turnieju

Nie dotyczy

Program szkoleniowy

Realizowanie programu szkoleniowego Akademii Młodych Orłów.

Opieka medyczna

 1. Szkółka musi posiadać oświadczenie rodzica o zgodzie na uczestnictwo dziecka w zajęciach sportowych w szkółce oraz braku przeciwwskazań medycznych do uprawiania sportu.

Wymagania dotyczące sprzętu treningowego

Szkółka musi posiadać:
 1. Minimum 1 piłkę na zawodnika na treningu
 2. Bramki o rozmiarze zgodnym z wytycznymi Unifikacji PZPN dla danej kategorii wiekowej
 3. Piłki o rozmiarze zgodnym z wytycznymi Unifikacji PZPN dla danej kategorii wiekowej
 4. Pozostały sprzęt treningowy: stożki, pachołki, oznaczniki, min. 2 mini bramki

Wymagania formalno-prawne

Szkółka musi przedstawić do wglądu przy wizycie kontrolnej i cyklicznym audycie Szkółki:
 1. Aktualne zaświadczenie o niekaralności każdego trenera szkółki
 2. Potwierdzenie prowadzenia szkolenia dzieci w co najmniej jednej kategorii wiekowej Junior G – Junior D (U6-U13) w okresie nie krótszym niż przez ostatnie dwa pełne sezony

Certyfikat Srebrny

Kwalifikacje trenerów

W szkółce o certyfikacie na poziomie srebrnym, poza trenerami z licencją Grassroots C lub PZPN A dla absolwentów AWF, muszą być zatrudnieni trenerzy posiadający licencję trenerską UEFA B albo wyższą.

Na każdym treningu musi być minimum jeden trener z licencją UEFA B albo wyższą, na pierwszą 14 zawodników.

Gdy grupa treningowa liczy powyżej 14 zawodników, dodatkowo wymagany jest jeden trener z licencją Grassroots C albo wyższą lub PZPN A dla absolwentów AWF, na każdą kolejną rozpoczętą 14 zawodników.

Infrastruktura sportowa

 1. Szkółka musi wykazać, iż przez cały okres obowiązywania Certyfikatu, posiada dokument uprawniający do korzystania z boiska, na którym odbywać będą się treningi:

  • Kategorie wiekowe Junior G,F,E (U6 - U11) – boisko przystosowane do właściwych kategorii wiekowych (min. 50m x min. 26m)
  • Kategoria wiekowa Junior D (U12 - U13) – boisko pełnowymiarowe lub przystosowane do właściwej kategorii wiekowej (min. 70m x min. 45m)

Wymagana liczba drużyn

Szkółka musi zgłosić minimum 4 drużyny piłkarskie* prowadzone zgodnie z wytycznymi Unifikacji PZPN z kategorii wiekowej Junior G/F/E/D (U6 - U13) w co najmniej 3 z ww. kategorii wiekowych.

Partycypacja

 1. Wszyscy zawodnicy uczestniczący w zajęciach treningowych w szkółce, muszą być zarejestrowani w elektronicznej bazie zawodników PZPN.
 2. Szkółka musi prowadzić listę obecności na każdych zajęciach treningowych.

Aktualności i informacje o szkółce piłkarskiej

 1. Szkółka ma obowiązek utrzymywania aktualnych informacji o szkółce (nazwa, lokalizacja, liczba drużyn, kadra szkoleniowa, harmonogram treningów na minimum 6 miesięcy w przód) na oficjalnym portalu PZPN ŁączyNasPiłka.pl
 2. Szkółka ma obowiązek prowadzenia własnej strony internetowej oraz eksponowania informacji o przyznanym certyfikacie na stronie startowej.

Organizacja turnieju

Szkółka ma obowiązek zorganizowania lub współzorganizowania turnieju co najmniej na poziomie lokalnym (gmina/dzielnica) dla min. 4 drużyn spoza Szkółki co najmniej raz podczas okresu obowiązywania certyfikatu.

Program szkoleniowy

Realizowanie programu szkoleniowego Akademii Młodych Orłów albo posiadanie i realizowanie autorskiego programu szkoleniowego zgodnego z założeniami programu szkolenia Akademii Młodych Orłów i Narodowego Modelu Gry, który spełnia następujące wytyczne:
 1. Program musi zawierać: ogólne cele szkoleniowe dla każdej kategorii wiekowej, szczegółowe cele szkoleniowe na 3 miesiące w przód (struktura zajęć – tygodniowa lub dwutygodniowa lub miesięczna lub inna), regulamin Szkółki, 4 miesięczny harmonogram treningowy i meczowy / turniejowy
 2. Dziennik treningowy: wymagany dla każdego zespołu z informacjami na temat ewidencji zawodników (dane teleadresowe), terminów ważności badań lekarskich, listy obecności zawodników na zajęciach, wyników testów piłkarsko – motorycznych, statystyk z zawodów, wykazu kontuzji / chorób, tematów zajęć treningowych na minimum 1 tydzień w przód.
 3. Trener musi posiadać konspekty treningowe na minimum 1 tydzień w przód.

Opieka medyczna

 1. Szkółka musi posiadać oświadczenie rodzica o zgodzie na uczestnictwo dziecka w zajęciach sportowych w szkółce oraz braku przeciwwskazań medycznych do uprawiania sportu.
 2. Szkółka piłkarska zobowiązana jest do przeprowadzenia testów motorycznych na podstawie ćwiczeń przygotowanych przez PZPN co najmniej raz na semestr.
 3. Szkółka zobowiązania jest do posiadania badań medycznych wszystkich zawodników potwierdzonych przez lekarza medycyny sportowej.

Wymagania dotyczące sprzętu treningowego

Szkółka musi posiadać:
 1. Minimum 1 piłkę na zawodnika na treningu
 2. Bramki o rozmiarze zgodnym z wytycznymi Unifikacji PZPN dla danej kategorii wiekowej
 3. Piłki o rozmiarze zgodnym z wytycznymi Unifikacji PZPN dla danej kategorii wiekowej
 4. Pozostały sprzęt treningowy: stożki, pachołki, oznaczniki, min. 2 mini bramki

Wymagania formalno-prawne

Szkółka musi przedstawić do wglądu przy cyklicznym audycie Szkółki:
 1. Aktualne zaświadczenie o niekaralności każdego trenera szkółki
 2. Potwierdzenie prowadzenia szkolenia dzieci w co najmniej jednej kategorii wiekowej Junior G - Junior D (U6-U13) w okresie nie krótszym niż przez ostatnie dwa pełne sezony

Certyfikat Złoty

Kwalifikacje trenerów

W szkółce o certyfikacie na poziomie złotym, poza trenerami z licencją Grassroots C lub PZPN A dla absolwentów AWF, muszą być zatrudnieni trenerzy posiadający licencję trenerską UEFA B albo wyższą.

Na każdym treningu musi być minimum jeden trener z licencją UEFA B albo wyższą, na pierwszą 12 zawodników.

Gdy grupa treningowa liczy powyżej 12 zawodników, dodatkowo wymagany jest jeden trener z licencją Grassroots C albo wyższą lub PZPN A dla absolwentów AWF, na każdą kolejną rozpoczętą 12 zawodników.

Infrastruktura sportowa

 1. Szkółka musi wykazać, iż przez cały okres obowiązywania Certyfikatu, posiada dokument uprawniający do korzystania z boiska, na którym odbywać będą się treningi:

  • Kategorie wiekowe Junior G,F,E (U6 - U11) – boisko przystosowane do właściwych kategorii wiekowych (min. 50m x min. 26m)
  • Kategoria wiekowa Junior D (U12 - U13) – boisko pełnowymiarowe lub przystosowane do właściwej kategorii wiekowej (min. 70m x min. 45m)
 2. Obiekty sportowe, z których korzysta szkółka muszą posiadać zaplecze sanitarne (toaleta, prysznice) oraz szatnie.
 3. Obiekty sportowe, z których korzysta szkółka muszą posiadać magazyn sportowy.

Wymagana liczba drużyn

Szkółka musi zgłosić minimum 1 drużynę piłkarską* prowadzoną zgodnie z wytycznymi Unifikacji PZPN z kategorii wiekowej Junior G/F/E/D (U6 - U13)

Partycypacja

 1. Wszyscy zawodnicy uczestniczący w zajęciach treningowych w szkółce, muszą być zarejestrowani w elektronicznej bazie zawodników PZPN.
 2. Szkółka musi prowadzić listę obecności na każdych zajęciach treningowych oraz meczach kontrolnych.

Aktualności i informacje o szkółce piłkarskiej

 1. Szkółka ma obowiązek utrzymywania aktualnych informacji o szkółce (nazwa, lokalizacja, liczba drużyn, kadra szkoleniowa, harmonogram treningów na minimum 6 miesięcy w przód) na oficjalnym portalu PZPN ŁączyNasPiłka.pl
 2. Szkółka ma obowiązek prowadzenia własnej strony internetowej oraz eksponowania informacji o przyznanym certyfikacie na stronie startowej.

Organizacja turnieju

Szkółka ma obowiązek zorganizowania lub współzorganizowania turnieju co najmniej na poziomie regionalnym (powiat/województwo) dla min. 6 drużyn co najmniej raz podczas okresu obowiązywania certyfikatu.

Program szkoleniowy

Realizowanie programu szkoleniowego Akademii Młodych Orłów albo posiadanie i realizowanie autorskiego programu szkoleniowego zgodnego z założeniami programu szkolenia Akademii Młodych Orłów i Narodowego Modelu Gry, który spełnia następujące wytyczne:
 1. Program musi zawierać: ogólne cele szkoleniowe dla każdej kategorii wiekowej, szczegółowe cele szkoleniowe na 6 miesięcy w przód (struktura zajęć – tygodniowa lub dwutygodniowa lub miesięczna lub inna), regulamin Szkółki, 6 miesięczny harmonogram treningowy i meczowy / turniejowy.
 2. Dziennik treningowy: wymagany dla każdego zespołu z informacjami na temat ewidencji zawodników (dane teleadresowe), terminów ważności badań lekarskich, listy obecności zawodników na zajęciach, wyników testów piłkarsko – motorycznych, statystyki zawodów, wykazu kontuzji / chorób, tematów zajęć treningowych na minimum 1 tydzień w przód.
 3. Trener posiadać musi konspekty treningowe na minimum 1 tydzień w przód.

Opieka medyczna

 1. Szkółka musi posiadać oświadczenie rodzica o zgodzie na uczestnictwo dziecka w zajęciach sportowych w szkółce oraz braku przeciwwskazań medycznych do uprawiania sportu.
 2. Szkółka piłkarska zobowiązana jest do przeprowadzenia testów motorycznych na podstawie ćwiczeń przygotowanych przez PZPN co najmniej raz na semestr.
 3. Szkółka zobowiązania jest do posiadania badań medycznych wszystkich zawodników potwierdzonych przez lekarza medycyny sportowej.

Wymagania dotyczące sprzętu treningowego

Szkółka musi posiadać:
 1. Minimum 1 piłkę na zawodnika na treningu
 2. Bramki o rozmiarze zgodnym z wytycznymi Unifikacji PZPN dla danej kategorii wiekowej
 3. Piłki o rozmiarze zgodnym z wytycznymi Unifikacji PZPN dla danej kategorii wiekowej
 4. Pozostały sprzęt treningowy: stożki, pachołki, oznaczniki, min. 2 mini bramki
 5. Jednakowe stroje treningowe

Wymagania formalno-prawne

Szkółka musi przedstawić do wglądu przy cyklicznym audycie Szkółki:
 1. Aktualne zaświadczenie o niekaralności każdego trenera szkółki
 2. Potwierdzenie prowadzenia szkolenia dzieci w co najmniej jednej kategorii wiekowej Junior G - Junior D (U6-U13) w okresie nie krótszym niż przez ostatnie dwa pełne sezony
 3. Potwierdzenie właścicielstwa / formy prawnej
 4. Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i składkami przez właściciela szkółki
 5. Zatrudnioną osobę do zarządzania działaniami Szkółki

Certyfikat brązowy

Certyfikat srebrny

Certyfikat złoty

Kwalifikacje trenerów

Certyfikat brązowy
 • Trenerzy w szkółce o certyfikacie na poziomie brązowym, muszą mieć licencję trenerską Grassroots C albo wyższą lub PZPN A dla absolwentów AWF do końca okresu przejściowego (do końca roku 2019).
 • Na każdym treningu musi być minimum jeden trener z licencją Grassroots C albo wyższą lub PZPN A dla absolwentów AWF, na maksymalnie 20 zawodników w grupie treningowej.
 • Gdy grupa treningowa liczy powyżej 20 zawodników, dodatkowo wymagany jest jeden trener z licencją Grassroots C albo wyższą lub PZPN A dla absolwentów AWF, na każdą kolejną rozpoczętą 20 zawodników.
Certyfikat srebrny
 • W szkółce o certyfikacie na poziomie srebrnym, poza trenerami z licencją Grassroots C lub PZPN A dla absolwentów AWF, muszą być zatrudnieni trenerzy posiadający licencję trenerską UEFA B albo wyższą.
 • Na każdym treningu musi być minimum jeden trener z licencją UEFA B albo wyższą, na pierwszą 14 zawodników.
 • Gdy grupa treningowa liczy powyżej 14 zawodników, dodatkowo wymagany jest jeden trener z licencją Grassroots C albo wyższą lub PZPN A dla absolwentów AWF, na każdą kolejną rozpoczętą 14 zawodników.
Certyfikat złoty
 • W szkółce o certyfikacie na poziomie złotym, poza trenerami z licencją Grassroots C lub PZPN A dla absolwentów AWF, muszą być zatrudnieni trenerzy posiadający licencję trenerską UEFA B albo wyższą.
 • Na każdym treningu musi być minimum jeden trener z licencją UEFA B albo wyższą, na pierwszą 12 zawodników.
 • Gdy grupa treningowa liczy powyżej 12 zawodników, dodatkowo wymagany jest jeden trener z licencją Grassroots C albo wyższą lub PZPN A dla absolwentów AWF, na każdą kolejną rozpoczętą 12 zawodników.

Infrastruktura sportowa

Certyfikat brązowy
 • Szkółka musi wykazać, iż przez cały okres obowiązywania Certyfikatu, posiada dokument uprawniający do korzystania z boiska, na którym odbywać będą się treningi:
  • Kategorie wiekowe Junior G,F,E (U6 - U11) – boisko przystosowane do właściwych kategorii wiekowych (min. 50m x min. 26m)
  • Kategoria wiekowa Junior D (U12 - U13) – boisko pełnowymiarowe lub przystosowane do właściwej kategorii wiekowej (min. 70m x min. 45m)
Certyfikat srebrny
 • Szkółka musi wykazać, iż przez cały okres obowiązywania Certyfikatu, posiada dokument uprawniający do korzystania z boiska, na którym odbywać będą się treningi:
  • Kategorie wiekowe Junior G,F,E (U6 - U11) – boisko przystosowane do właściwych kategorii wiekowych (min. 50m x min. 26m)
  • Kategoria wiekowa Junior D (U12 - U13) – boisko pełnowymiarowe lub przystosowane do właściwej kategorii wiekowej (min. 70m x min. 45m)
 • Obiekty sportowe, z których korzysta szkółka muszą posiadać zaplecze sanitarne (toaleta, prysznice) oraz szatnie.
Certyfikat złoty
 • Szkółka musi wykazać, iż przez cały okres obowiązywania Certyfikatu, posiada dokument uprawniający do korzystania z boiska, na którym odbywać będą się treningi:
  • Kategorie wiekowe Junior G,F,E (U6 - U11) – boisko przystosowane do właściwych kategorii wiekowych (min. 50m x min. 26m)
  • Kategoria wiekowa Junior D (U12 - U13) – boisko pełnowymiarowe lub przystosowane do właściwej kategorii wiekowej (min. 70m x min. 45m)
 • Obiekty sportowe, z których korzysta szkółka muszą posiadać zaplecze sanitarne (toaleta, prysznice) oraz szatnie.
 • Obiekty sportowe, z których korzysta szkółka muszą posiadać magazyn sportowy.

Wymagana liczba drużyn

Certyfikat brązowy
 • Szkółka musi zgłosić minimum 1 drużynę piłkarską* prowadzoną zgodnie z wytycznymi Unifikacji PZPN z kategorii wiekowej Junior G/F/E/D (U6 - U13)
Certyfikat srebrny
 • Szkółka musi zgłosić minimum 4 drużyny piłkarskie* prowadzone zgodnie z wytycznymi Unifikacji PZPN z kategorii wiekowej Junior G/F/E/D (U6 - U13) w co najmniej 3 z ww. kategorii wiekowych.
Certyfikat złoty
 • Szkółka musi zgłosić minimum 4 drużyny piłkarskie* prowadzone zgodnie z wytycznymi Unifikacji PZPN z kategorii wiekowej Junior G/F/E/D (U6 - U13) w co najmniej po jednej w każdej z ww. kategorii wiekowych.

Partycypacja w rozgrywkach

Certyfikat brązowy
 • Wszyscy zawodnicy uczestniczący w zajęciach treningowych w szkółce, muszą być zarejestrowani w elektronicznej bazie zawodników PZPN.
 • Szkółka musi prowadzić listę obecności na każdych zajęciach treningowych.
Certyfikat srebrny
 • Wszyscy zawodnicy uczestniczący w zajęciach treningowych w szkółce, muszą być zarejestrowani w elektronicznej bazie zawodników PZPN.
 • Szkółka musi prowadzić listę obecności na każdych zajęciach treningowych.
Certyfikat złoty
 • Wszyscy zawodnicy uczestniczący w zajęciach treningowych w szkółce, muszą być zarejestrowani w elektronicznej bazie zawodników PZPN.
 • Szkółka musi prowadzić listę obecności na każdych zajęciach treningowych oraz meczach kontrolnych

Aktualności i informacje o szkółce piłkarskiej

Certyfikat brązowy
 • Szkółka ma obowiązek utrzymywania aktualnych informacji o szkółce (nazwa, lokalizacja, liczba drużyn, kadra szkoleniowa, harmonogram treningów na minimum 3 miesiące w przód) na oficjalnym portalu PZPN ŁączyNasPiłka.pl
Certyfikat srebrny
 • Szkółka ma obowiązek utrzymywania aktualnych informacji o szkółce (nazwa, lokalizacja, liczba drużyn, kadra szkoleniowa, harmonogram treningów na minimum 6 miesięcy w przód) na oficjalnym portalu PZPN ŁączyNasPiłka.pl
 • Szkółka ma obowiązek prowadzenia własnej strony internetowej oraz eksponowania informacji o przyznanym certyfikacie na stronie startowej.
Certyfikat złoty
 • Szkółka ma obowiązek utrzymywania aktualnych informacji o szkółce (nazwa, lokalizacja, liczba drużyn, kadra szkoleniowa, harmonogram treningów na minimum 6 miesięcy w przód) na oficjalnym portalu PZPN ŁączyNasPiłka.pl
 • Szkółka ma obowiązek prowadzenia własnej strony internetowej oraz eksponowania informacji o przyznanym certyfikacie na stronie startowej.

Organizacja turnieju

Certyfikat brązowy
 • Nie dotyczy
Certyfikat srebrny
 • Szkółka ma obowiązek zorganizowania lub współzorganizowania turnieju co najmniej na poziomie lokalnym (gmina/dzielnica) dla min. 4 drużyn spoza Szkółki co najmniej raz podczas okresu obowiązywania certyfikatu.
Certyfikat złoty
 • Szkółka ma obowiązek zorganizowania lub współzorganizowania turnieju co najmniej na poziomie regionalnym (powiat/województwo) dla min. 6 drużyn co najmniej raz podczas okresu obowiązywania certyfikatu.

Program szkoleniowy

Certyfikat brązowy
 • Realizowanie programu szkoleniowego Akademii Młodych Orłów.
Certyfikat srebrny
 • Realizowanie programu szkoleniowego Akademii Młodych Orłów albo posiadanie i realizowanie autorskiego programu szkoleniowego zgodnego z założeniami programu szkolenia Akademii Młodych Orłów i Narodowego Modelu GRY, który spełnia następujące wytyczne:
  • Program musi zawierać: ogólne cele szkoleniowe dla każdej kategorii wiekowej, szczegółowe cele szkoleniowe na 3 miesiące w przód (struktura zajęć – tygodniowa lub dwutygodniowa lub miesięczna lub inna), regulamin Szkółki, 4 miesięczny harmonogram treningowy i meczowy / turniejowy
  • Dziennik treningowy: wymagany dla każdego zespołu z informacjami na temat ewidencji zawodników (dane teleadresowe), terminów ważności badań lekarskich, listy obecności zawodników na zajęciach, wyników testów piłkarsko – motorycznych, statystyk z zawodów, wykazu kontuzji / chorób, tematów zajęć treningowych na minimum 1 tydzień w przód
  • Trener musi posiadać konspekty treningowe na minimum 1 tydzień w przód.
Certyfikat złoty
 • Realizowanie programu szkoleniowego Akademii Młodych Orłów albo posiadanie i realizowanie autorskiego programu szkoleniowego zgodnego z założeniami programu szkolenia Akademii Młodych Orłów i Narodowego Modelu GRY, który spełnia następujące wytyczne:
  • Program musi zawierać: ogólne cele szkoleniowe dla każdej kategorii wiekowej, szczegółowe cele szkoleniowe na 6 miesięcy w przód (struktura zajęć – tygodniowa lub dwutygodniowa lub miesięczna lub inna), regulamin Szkółki, 6 miesięczny harmonogram treningowy i meczowy / turniejowy.
  • Dziennik treningowy: wymagany dla każdego zespołu z informacjami na temat ewidencji zawodników (dane teleadresowe), terminów ważności badań lekarskich, listy obecności zawodników na zajęciach, wyników testów piłkarsko – motorycznych, statystyki zawodów, wykazu kontuzji / chorób, tematów zajęć treningowych na minimum 1 tydzień w przód.
  • Trener posiadać musi konspekty treningowe na minimum 1 tydzień w przód.

Opieka medyczna

Certyfikat brązowy
 • Szkółka musi posiadać oświadczenie rodzica o zgodzie na uczestnictwo dziecka w zajęciach sportowych w szkółce oraz braku przeciwwskazań medycznych do uprawiania sportu.
Certyfikat srebrny
 • Szkółka musi posiadać oświadczenie rodzica o zgodzie na uczestnictwo dziecka w zajęciach sportowych w szkółce oraz braku przeciwwskazań medycznych do uprawiania sportu.
 • Szkółka piłkarska zobowiązana jest do przeprowadzenia testów motorycznych na podstawie ćwiczeń przygotowanych przez PZPN co najmniej raz na semestr.
 • Szkółka zobowiązania jest do posiadania badań medycznych wszystkich zawodników potwierdzonych przez lekarza medycyny sportowej.
Certyfikat złoty
 • Szkółka musi posiadać oświadczenie rodzica o zgodzie na uczestnictwo dziecka w zajęciach sportowych w szkółce oraz braku przeciwwskazań medycznych do uprawiania sportu.
 • Szkółka piłkarska zobowiązana jest do przeprowadzenia testów motorycznych na podstawie ćwiczeń przygotowanych przez PZPN co najmniej raz na semestr.
 • Szkółka zobowiązania jest do posiadania badań medycznych wszystkich zawodników potwierdzonych przez lekarza medycyny sportowej.

Wymagania formalno-prawne

Certyfikat brązowy
  Szkółka musi przedstawić do wglądu przy wizycie kontrolnej i cyklicznym audycie Szkółki:
 • Aktualne zaświadczenie o niekaralności każdego trenera szkółki
 • Potwierdzenie prowadzenia szkolenia dzieci w co najmniej jednej kategorii wiekowej Junior G – Junior D (U6-U13) w okresie nie krótszym niż przez ostatnie dwa pełne sezony
Certyfikat srebrny
  Szkółka musi przedstawić do wglądu przy wizycie kontrolnej i cyklicznym audycie Szkółki:
 • Aktualne zaświadczenie o niekaralności każdego trenera szkółki
 • Potwierdzenie prowadzenia szkolenia dzieci w co najmniej jednej kategorii wiekowej Junior G – Junior D (U6-U13) w okresie nie krótszym niż przez ostatnie dwa pełne sezony
Certyfikat złoty
  Szkółka musi przedstawić do wglądu przy wizycie kontrolnej i cyklicznym audycie Szkółki:
 • Aktualne zaświadczenie o niekaralności każdego trenera szkółki
 • Potwierdzenie prowadzenia szkolenia dzieci w co najmniej jednej kategorii wiekowej Junior G – Junior D (U6-U13) w okresie nie krótszym niż przez ostatnie dwa pełne sezony
 • Potwierdzenie właścicielstwa / formy prawnej
 • Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i składkami przez właściciela szkółki
 • Zatrudnioną osobę do zarządzania działaniami Szkółki

Wymagania dotyczące sprzętu treningowego

Certyfikat brązowy
 • Minimum 1 piłkę na zawodnika na treningu
 • Bramki o rozmiarze zgodnym z wytycznymi Unifikacji PZPN dla danej kategorii wiekowej
 • Piłki o rozmiarze zgodnym z wytycznymi Unifikacji PZPN dla danej kategorii wiekowej
 • Pozostały sprzęt treningowy: stożki, pachołki, oznaczniki, min. 2 mini bramki
Certyfikat srebrny
 • Minimum 1 piłkę na zawodnika na treningu
 • Bramki o rozmiarze zgodnym z wytycznymi Unifikacji PZPN dla danej kategorii wiekowej
 • Piłki o rozmiarze zgodnym z wytycznymi Unifikacji PZPN dla danej kategorii wiekowej
 • Pozostały sprzęt treningowy: stożki, pachołki, oznaczniki, min. 2 mini bramki
Certyfikat złoty
 • Minimum 1 piłkę na zawodnika na treningu
 • Bramki o rozmiarze zgodnym z wytycznymi Unifikacji PZPN dla danej kategorii wiekowej
 • Piłki o rozmiarze zgodnym z wytycznymi Unifikacji PZPN dla danej kategorii wiekowej
 • Pozostały sprzęt treningowy: stożki, pachołki, oznaczniki, min. 2 mini bramki
 • Jednakowe stroje treningowe
© PZPN 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. NOWY REGULAMIN ŁNP od 25.03.2019 Regulamin portalu DO 25.03.2019 Polityka prywatności