CERTYFIKACJA SZKÓŁKI ZASADY PROGRAMU KRYTERIA CERTYFIKACJI JAK ZGŁOSIĆ SZKÓŁKĘ?

Program Certyfikacji PZPN
dla szkółek piłkarskich

Certyfikat Brązowy

Kwalifikacje trenerów

Trenerzy w szkółce piłkarskiej / oddziale szkółki piłkarskiej z Certyfikatem na poziomie brązowym muszą posiadać licencję trenerską Grassroots C albo wyższą lub PZPN A dla absolwentów AWF do końca okresu przejściowego (do końca roku 2019).

Na każdym treningu szkółki piłkarskiej / oddziału szkółki piłkarskiej musi być minimum jeden trener z licencją Grassroots C albo wyższą lub PZPN A dla absolwentów AWF, na maksymalnie 20 zawodników w grupie treningowej.

Gdy grupa treningowa liczy powyżej 20 zawodników, wymagany jest dodatkowo jeden trener z licencją Grassroots C albo wyższą lub PZPN A dla absolwentów AWF, na każdą kolejną rozpoczętą 20 zawodników.

Infrastruktura sportowa

 1. Szkółka piłkarska / oddział szkółki piłkarskiej musi wykazać, iż przez cały okres obowiązywania Certyfikatu, posiada dokument uprawniający do korzystania z boiska, na którym odbywać będą się treningi:

  • Kategorie wiekowe Junior G,F,E (U6 - U11) – boisko przystosowane do właściwych kategorii wiekowych (min. 50m x min. 26m)
  • Kategoria wiekowa Junior D (U12 - U13) – boisko pełnowymiarowe lub przystosowane do właściwej kategorii wiekowej (min. 70 m x min. 45m)

Wymagana liczba drużyn

Szkółka piłkarska / oddział szkółki piłkarskiej musi zgłosić minimum 1 drużynę piłkarską* prowadzoną zgodnie z wytycznymi Unifikacji PZPN, w kategorii wiekowej Junior G/F/E/D (U6 - U13)

*Drużyna piłkarska składa się z minimum 10 zawodników

Partycypacja

 1. Wszyscy zawodnicy uczestniczący w zajęciach treningowych szkółki piłkarskiej muszą być zarejestrowani w elektronicznej bazie zawodników PZPN.
 2. Szkółka piłkarska / oddział szkółki piłkarskiej musi prowadzić listę obecności na każdych zajęciach treningowych.

Informacje o szkółce piłkarskiej

 1. Szkółka piłkarska / oddział szkółki piłkarskiej ma obowiązek utrzymywania aktualnych informacji o szkółce (nazwa, lokalizacja, liczba drużyn, kadra szkoleniowa, harmonogram treningów)na minimum 3 miesiące w przód na oficjalnym portalu PZPN LaczyNasPilka.pl

Program szkoleniowy

Szkółka piłkarska/ oddział szkółki piłkarskiej, musi realizować założenia programu szkoleniowego Akademii MłodychOrłów.

Opieka medyczna

 1. Szkółka piłkarska / oddział szkółki piłkarskiej musi posiadać oświadczenie rodzica o zgodzie na uczestnictwo dziecka w zajęciach sportowych w szkółce oraz braku przeciwwskazań medycznych do uprawiania sportu.

Wymagania dotyczące sprzętu treningowego

Szkółka piłkarska / oddział szkółki piłkarskiej musi posiadać:
 1. Minimum 1 piłkę nazawodnika natreningu
 2. Bramki o rozmiarze zgodnym z wytycznymi Unifikacji PZPN dla danej kategorii wiekowej
 3. Piłki o rozmiarze zgodnym z wytycznymi Unifikacji PZPN dla danej kategorii wiekowej
 4. Pozostały sprzęt treningowy: stożki, pachołki,oznaczniki,min. 2 mini bramki

Wymagania formalno-prawne

Szkółka piłkarska / oddział szkółki piłkarskiej musi przedstawić do wglądu przy wizycie kontrolnej
 1. Aktualne zaświadczenia o niekaralności każdego trenera szkółki piłkarskiej / oddziału szkółki piłkarskiej (z Krajowego Rejestru Karnego oraz Rejestru z dostępem ograniczonym)
 2. Potwierdzenie prowadzenia szkolenia dzieci w co najmniej jednej kategorii wiekowej Junior G – Junior D (U6-U13) w okresienie krótszym niż przez ostatnie dwa pełne sezony

Certyfikat Srebrny

Kwalifikacje trenerów

W szkółce piłkarskiej /oddziale szkółki piłkarskiej z Certyfikatem na poziomie srebrnym, poza trenerami z licencją Grassroots C lub PZPN A dla absolwentów AWF, muszą być zatrudnieni trenerzy posiadający licencję trenerską UEFA B albo wyższą.

Na każdym treningu szkółki piłkarskiej / oddziału szkółki piłkarskiej musi być minimum jeden trener z licencją UEFA B albo wyższą, na pierwszą 14 zawodników.

Gdy grupa treningowa liczy powyżej 14 zawodników, wymagany jest dodatkowo jeden trener z licencją Grassroots C albo wyższą lub PZPN A dla absolwentów AWF, na każdą kolejną rozpoczętą 14 zawodników.

Infrastruktura sportowa

 1. Szkółka piłkarska / oddział szkółki piłkarskiej musi wykazać, iż przez cały okres obowiązywania Certyfikatu, posiada dokument uprawniający do korzystania z boiska, na którym odbywać będą się treningi:

  • Kategorie wiekowe Junior G,F,E (U6 - U11) – boisko przystosowane do właściwych kategorii wiekowych (min. 50m x min. 26m)
  • Kategoria wiekowa Junior D (U12 - U13) – boisko pełnowymiarowe lub przystosowane do właściwej kategorii wiekowej (min. 70 m x min. 45m)
 2. Obiekty sportowe, z których korzysta szkółka piłkarska / oddział szkółki piłkarskiej muszą posiadać zaplecze sanitarne (toaleta, prysznice) oraz szatnie.

Wymagana liczba drużyn

Szkółka piłkarska / oddział szkółki piłkarskiej musi zgłosić minimum 4 drużyny piłkarskie* prowadzone zgodnie z wytycznymi Unifikacji PZPN, w kategorii wiekowej Junior G/F/E/D (U6 - U13), w co najmniej 3 z ww. kategorii wiekowych.

*Drużyna piłkarska składa się z minimum 10 zawodników

Partycypacja

 1. Wszyscy zawodnicy uczestniczący w zajęciach treningowych szkółki piłkarskiej muszą być zarejestrowani w elektronicznej bazie zawodników PZPN.
 2. Szkółka piłkarska / oddział szkółki piłkarskiej musi prowadzić listę obecności na każdych zajęciach treningowych.
 3. Szkółka piłkarska / oddział szkółki piłkarskiej ma obowiązek zorganizowania lub współzorganizowania turnieju co najmniej na poziomie lokalnym (gmina/dzielnica) dla min. 4 drużyn spoza szkółki piłkarskiej co najmniej raz podczas okresu obowiązywania Certyfikatu.

Informacje o szkółce piłkarskiej

 1. Szkółka piłkarska / oddział szkółki piłkarskiej ma obowiązek utrzymywania aktualnych informacji o szkółce (nazwa, lokalizacja, liczba drużyn, kadra szkoleniowa, harmonogram treningów)na minimum 6 miesięcy w przód na oficjalnym portalu PZPN LaczyNasPilka.pl
 2. Szkółka piłkarska ma obowiązek prowadzenia własnej strony internetowej oraz eksponowania informacji o przyznanym szkółce piłkarskiej / oddziałowi szkółki piłkarskiej Certyfikacie PZPN na stronie startowej.

Program szkoleniowy

Szkółka piłkarska / oddział szkółki piłkarskiej, musi realizować założenia programu szkoleniowego Akademii Młodych Orłów albo posiadać i realizować autorski program szkoleniowy spełniający założenia programu szkolenia Akademii Młodych Orłów i Narodowego Modelu Gry, który spełnia następujące wytyczne:
 1. Program musi zawierać: ogólne cele szkoleniowe dla każdej kategorii wiekowej, szczegółowe cele szkoleniowe na 3 miesiące w przód (struktura zajęć – tygodniowa lub dwutygodniowa lub miesięczna lub inna), regulamin Szkółki, 4-miesięczny harmonogram treningowy i meczowy / turniejowy.
 2. Dziennik treningowy: wymagany dla każdego zespołu z informacjami na temat ewidencji zawodników (dane teleadresowe), terminów ważności badań lekarskich, listy obecności zawodników na zajęciach, wyników testów piłkarsko – motorycznych, statystyk z zawodów, wykazu kontuzji / chorób, tematów zajęć treningowych na minimum 1 tydzień w przód.
 3. Trener musi posiadać konspekty treningowe na minimum 1 tydzień w przód.

Opieka medyczna

 1. Szkółka piłkarska / oddział szkółki piłkarskiej musi posiadać oświadczenie rodzica o zgodzie na uczestnictwo dziecka w zajęciach sportowych w szkółce oraz braku przeciwwskazań medycznych do uprawiania sportu.
 2. Szkółka piłkarska / oddział szkółki piłkarskiej zobowiązany jest do przeprowadzenia testów motorycznych na podstawie ćwiczeń przygotowanych przez PZPN co najmniej raz na semestr.
 3. Szkółka piłkarska / oddział szkółki piłkarskiej zobowiązany jest do posiadania badań lekarskich wszystkich zawodników, wykonanych na podstawie bilansu zdrowia przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019.

Wymagania dotyczące sprzętu treningowego

Szkółka piłkarska / oddział szkółki piłkarskiej musi posiadać:
 1. Minimum 1 piłkę nazawodnika natreningu
 2. Bramki o rozmiarze zgodnym z wytycznymi Unifikacji PZPN dla danej kategorii wiekowej
 3. Piłki o rozmiarze zgodnym z wytycznymi Unifikacji PZPN dla danej kategorii wiekowej
 4. Pozostały sprzęt treningowy: stożki, pachołki,oznaczniki,min. 2 mini bramki

Wymagania formalno-prawne

Szkółka piłkarska / oddział szkółki piłkarskiej musi przedstawić do wglądu przy wizycie kontrolnej:
 1. Aktualne zaświadczenia o niekaralności każdego trenera szkółki piłkarskiej / oddziału szkółki piłkarskiej (z Krajowego Rejestru Karnego oraz Rejestru z dostępem ograniczonym)
 2. Potwierdzenie prowadzenia szkolenia dzieci w co najmniej jednej kategorii wiekowej Junior G – Junior D (U6-U13) w okresienie krótszym niż przez ostatnie dwa pełne sezony

Certyfikat Złoty

Kwalifikacje trenerów

W szkółce piłkarskiej /oddziale szkółki piłkarskiej z Certyfikatem na poziomie złotym, poza trenerami z licencją Grassroots C lub PZPN A dla absolwentów AWF, muszą być zatrudnieni trenerzy posiadający licencję trenerską UEFA B albo wyższą.

Na każdym treningu szkółki piłkarskiej / oddziału szkółki piłkarskiej musi być minimum jeden trener z licencją UEFA B albo wyższą, na pierwszą 12 zawodników.

Gdy grupa treningowa liczy powyżej 12 zawodników, wymagany jest dodatkowo jeden trener z licencją Grassroots C albo wyższą lub PZPN A dla absolwentów AWF, na każdą kolejną rozpoczętą 12 zawodników.

Infrastruktura sportowa

 1. Szkółka piłkarska / oddział szkółki piłkarskiej musi wykazać, iż przez cały okres obowiązywania Certyfikatu, posiada dokument uprawniający do korzystania z boiska, na którym odbywać będą się treningi:

  • Kategorie wiekowe Junior G,F,E (U6 - U11) – boisko przystosowane do właściwych kategorii wiekowych (min. 50m x min. 26m)
  • Kategoria wiekowa Junior D (U12 - U13) – boisko pełnowymiarowe lub przystosowane do właściwej kategorii wiekowej (min. 70 m x min. 45m)
 2. Obiekty sportowe, z których korzysta szkółka piłkarska / oddział szkółki piłkarskiej muszą posiadać zaplecze sanitarne (toaleta, prysznice) oraz szatnie.
 3. Obiekty sportowe z których korzysta szkółka piłkarska / oddział szkółki piłkarskiej muszą posiadać magazyn sportowy.

Wymagana liczba drużyn

Szkółka piłkarska / oddział szkółki piłkarskiej musi zgłosić minimum 4 drużyny piłkarskie* prowadzone zgodnie z wytycznymi Unifikacji PZPN, w kategorii wiekowej Junior G/F/E/D (U6 - U13), w co najmniej po jednej w każdej z ww. kategorii wiekowych.

*Drużyna piłkarska składa się z minimum 10 zawodników

Partycypacja

 1. Wszyscy zawodnicy uczestniczący w zajęciach treningowych szkółki piłkarskiej muszą być zarejestrowani w elektronicznej bazie zawodników PZPN.
 2. Szkółka piłkarska / oddział szkółki piłkarskiej musi prowadzić listę obecności na każdych zajęciach treningowych oraz na meczach kontrolnych.
 3. Szkółka piłkarska / oddział szkółki piłkarskiej ma obowiązek zorganizowania lub współzorganizowania turnieju co najmniej na poziomie regionalnym (powiat/województwo) dla min. 6 drużyn spoza szkółki piłkarskiej co najmniej raz podczas okresu obowiązywania Certyfikatu.

Informacje o szkółce piłkarskiej

 1. Szkółka piłkarska / oddział szkółki piłkarskiej ma obowiązek utrzymywania aktualnych informacji o szkółce (nazwa, lokalizacja, liczba drużyn, kadra szkoleniowa, harmonogram treningów)na minimum 6 miesięcy w przód na oficjalnym portalu PZPN LaczyNasPilka.pl
 2. Szkółka piłkarska ma obowiązek prowadzenia własnej strony internetowej oraz eksponowania informacji o przyznanym szkółce piłkarskiej / oddziałowi szkółki piłkarskiej Certyfikacie PZPN na stronie startowej

Program szkoleniowy

Szkółka piłkarska / oddział szkółki piłkarskiej, musi realizować założenia programu szkoleniowego Akademii Młodych Orłów albo posiadać i realizować autorski program szkoleniowy spełniający założenia programu szkolenia Akademii Młodych Orłów i Narodowego Modelu Gry, który spełnia następujące wytyczne:
 1. Program musi zawierać: ogólne cele szkoleniowe dla każdej kategorii wiekowej, szczegółowe cele szkoleniowe na 6 miesięcy w przód (struktura zajęć – tygodniowa lub dwutygodniowa lub miesięczna lub inna), regulamin Szkółki, 6-miesięczny harmonogram treningowy i meczowy / turniejowy.
 2. Dziennik treningowy: wymagany dla każdego zespołu z informacjami na temat ewidencji zawodników (dane teleadresowe), terminów ważności badań lekarskich, listy obecności zawodników na zajęciach, wyników testów piłkarsko – motorycznych, statystyki zawodów, wykazu kontuzji / chorób, tematów zajęć treningowych na minimum 1 tydzień w przód.
 3. Trener posiadać musi konspekty treningowe na minimum 1 tydzień w przód.

Opieka medyczna

 1. Szkółka piłkarska / oddział szkółki piłkarskiej musi posiadać oświadczenie rodzica o zgodzie na uczestnictwo dziecka w zajęciach sportowych w szkółce oraz braku przeciwwskazań medycznych do uprawiania sportu.
 2. Szkółka piłkarska / oddział szkółki piłkarskiej zobowiązany jest do przeprowadzenia testów motorycznych na podstawie ćwiczeń przygotowanych przez PZPN co najmniej raz na semestr.
 3. Szkółka piłkarska / oddział szkółki piłkarskiej zobowiązany jest do posiadania badań lekarskich wszystkich zawodników, wykonanych na podstawie bilansu zdrowia przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019.
 4. Szkółka piłkarska / oddział szkółki piłkarskiej musi posiadać stałą współpracę z lekarzem medycyny sportowej oraz fizjoterapeutą.

Wymagania dotyczące sprzętu treningowego

Szkółka piłkarska / oddział szkółki piłkarskiej musi posiadać:
 1. Minimum 1 piłkę nazawodnika natreningu
 2. Bramki o rozmiarze zgodnym z wytycznymi Unifikacji PZPN dla danej kategorii wiekowej
 3. Piłki o rozmiarze zgodnym z wytycznymi Unifikacji PZPN dla danej kategorii wiekowej
 4. Pozostały sprzęt treningowy: stożki, pachołki,oznaczniki,min. 2 mini bramki
 5. Jednakowe stroje treningowe

Wymagania formalno-prawne

Szkółka piłkarska / oddział szkółki piłkarskiej musi przedstawić do wglądu przy wizycie kontrolnej:
 1. Aktualne zaświadczenia o niekaralności każdego trenera szkółki piłkarskiej / oddziału szkółki piłkarskiej (z Krajowego Rejestru Karnego oraz Rejestru z dostępem ograniczonym)
 2. Potwierdzenie prowadzenia szkolenia dzieci w co najmniej jednej kategorii wiekowej Junior G – Junior D (U6-U13) w okresienie krótszym niż przez ostatnie dwa pełne sezony
 3. Potwierdzenie właścicielstwa / formy prawnej
 4. Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i składkami przez właściciela szkółki piłkarskiej
 5. Zatrudnioną osobę do zarządzania działaniami szkółki piłkarskiej

Certyfikat brązowy

Certyfikat srebrny

Certyfikat złoty

Kwalifikacje trenerów

Certyfikat brązowy
 • Trenerzy w szkółce piłkarskiej / oddziale szkółki piłkarskiej z Certyfikatem na poziomie brązowym muszą posiadać licencję trenerską Grassroots C albo wyższą lub PZPN A dla absolwentów AWF do końca okresu przejściowego (do końca roku 2019).
 • Na każdym treningu szkółki piłkarskiej / oddziału szkółki piłkarskiej musi być minimum jeden trener z licencją Grassroots C albo wyższą lub PZPN A dla absolwentów AWF, na maksymalnie 20 zawodników w grupie treningowej.
 • Gdy grupa treningowa liczy powyżej 20 zawodników, wymagany jest dodatkowo jeden trener z licencją Grassroots C albo wyższą lub PZPN A dla absolwentów AWF, na każdą kolejną rozpoczętą 20 zawodników.
Certyfikat srebrny
 • W szkółce piłkarskiej /oddziale szkółki piłkarskiej z Certyfikatem na poziomie srebrnym, poza trenerami z licencją Grassroots C lub PZPN A dla absolwentów AWF, muszą być zatrudnieni trenerzy posiadający licencję trenerską UEFA B albo wyższą.
 • Na każdym treningu szkółki piłkarskiej / oddziału szkółki piłkarskiej musi być minimum jeden trener z licencją UEFA B albo wyższą, na pierwszą 14 zawodników.
 • Gdy grupa treningowa liczy powyżej 14 zawodników, wymagany jest dodatkowo jeden trener z licencją Grassroots C albo wyższą lub PZPN A dla absolwentów AWF, na każdą kolejną rozpoczętą 14 zawodników.
Certyfikat złoty
 • W szkółce piłkarskiej /oddziale szkółki piłkarskiej z Certyfikatem na poziomie złotym, poza trenerami z licencją Grassroots C lub PZPN A dla absolwentów AWF, muszą być zatrudnieni trenerzy posiadający licencję trenerską UEFA B albo wyższą.
 • Na każdym treningu szkółki piłkarskiej / oddziału szkółki piłkarskiej musi być minimum jeden trener z licencją UEFA B albo wyższą, na pierwszą 12 zawodników.
 • Gdy grupa treningowa liczy powyżej 12 zawodników, wymagany jest dodatkowo jeden trener z licencją Grassroots C albo wyższą lub PZPN A dla absolwentów AWF, na każdą kolejną rozpoczętą 12 zawodników.

Infrastruktura sportowa

Certyfikat brązowy
 • Szkółka piłkarska / oddział szkółki piłkarskiej musi wykazać, iż przez cały okres obowiązywania Certyfikatu, posiada dokument uprawniający do korzystania z boiska, na którym odbywać będą się treningi:
  • Kategorie wiekowe Junior G,F,E (U6 - U11) – boisko przystosowane do właściwych kategorii wiekowych (min. 50m x min. 26m)
  • Kategoria wiekowa Junior D (U12 - U13) – boisko pełnowymiarowe lub przystosowane do właściwej kategorii wiekowej (min. 70 m x min. 45m)
Certyfikat srebrny
 • Szkółka piłkarska / oddział szkółki piłkarskiej musi wykazać, iż przez cały okres obowiązywania Certyfikatu, posiada dokument uprawniający do korzystania z boiska, na którym odbywać będą się treningi:
  • Kategorie wiekowe Junior G,F,E (U6 - U11) – boisko przystosowane do właściwych kategorii wiekowych (min. 50m x min. 26m)
  • Kategoria wiekowa Junior D (U12 - U13) – boisko pełnowymiarowe lub przystosowane do właściwej kategorii wiekowej (min. 70 m x min. 45m)
 • Obiekty sportowe, z których korzysta szkółka piłkarska / oddział szkółki piłkarskiej muszą posiadać zaplecze sanitarne (toaleta, prysznice) oraz szatnie.
Certyfikat złoty
 • Szkółka piłkarska / oddział szkółki piłkarskiej musi wykazać, iż przez cały okres obowiązywania Certyfikatu, posiada dokument uprawniający do korzystania z boiska, na którym odbywać będą się treningi:
  • Kategorie wiekowe Junior G,F,E (U6 - U11) – boisko przystosowane do właściwych kategorii wiekowych (min. 50m x min. 26m)
  • Kategoria wiekowa Junior D (U12 - U13) – boisko pełnowymiarowe lub przystosowane do właściwej kategorii wiekowej (min. 70 m x min. 45m)
 • Obiekty sportowe, z których korzysta szkółka piłkarska / oddział szkółki piłkarskiej muszą posiadać zaplecze sanitarne (toaleta, prysznice) oraz szatnie.
 • Obiekty sportowe z których korzysta szkółka piłkarska / oddział szkółki piłkarskiej muszą posiadać magazyn sportowy.

Wymagana liczba drużyn

Certyfikat brązowy
 • Szkółka piłkarska / oddział szkółki piłkarskiej musi zgłosić minimum 1 drużynę piłkarską* prowadzoną zgodnie z wytycznymi Unifikacji PZPN, w kategorii wiekowej Junior G/F/E/D (U6 - U13)
 • Drużyna piłkarska składa się z minimum 10 zawodników
Certyfikat srebrny
 • Szkółka piłkarska / oddział szkółki piłkarskiej musi zgłosić minimum 4 drużyny piłkarskie* prowadzone zgodnie z wytycznymi Unifikacji PZPN, w kategorii wiekowej Junior G/F/E/D (U6 - U13), w co najmniej 3 z ww. kategorii wiekowych.
 • Drużyna piłkarska składa się z minimum 10 zawodników
Certyfikat złoty
 • Szkółka piłkarska / oddział szkółki piłkarskiej musi zgłosić minimum 4 drużyny piłkarskie* prowadzone zgodnie z wytycznymi Unifikacji PZPN, w kategorii wiekowej Junior G/F/E/D (U6 - U13), w co najmniej po jednej w każdej z ww. kategorii wiekowych.
 • Drużyna piłkarska składa się z minimum 10 zawodników

Partycypacja

Certyfikat brązowy
 • Wszyscy zawodnicy uczestniczący w zajęciach treningowych szkółki piłkarskiej muszą być zarejestrowani w elektronicznej bazie zawodników PZPN.
 • Szkółka piłkarska / oddział szkółki piłkarskiej musi prowadzić listę obecności na każdych zajęciach treningowych.
Certyfikat srebrny
 • Wszyscy zawodnicy uczestniczący w zajęciach treningowych szkółki piłkarskiej muszą być zarejestrowani w elektronicznej bazie zawodników PZPN.
 • Szkółka piłkarska / oddział szkółki piłkarskiej musi prowadzić listę obecności na każdych zajęciach treningowych.
 • Szkółka piłkarska / oddział szkółki piłkarskiej ma obowiązek zorganizowania lub współzorganizowania turnieju co najmniej na poziomie lokalnym (gmina/dzielnica) dla min. 4 drużyn spoza szkółki piłkarskiej co najmniej raz podczas okresu obowiązywania Certyfikatu.
Certyfikat złoty
 • Wszyscy zawodnicy uczestniczący w zajęciach treningowych szkółki piłkarskiej muszą być zarejestrowani w elektronicznej bazie zawodników PZPN.
 • Szkółka piłkarska / oddział szkółki piłkarskiej musi prowadzić listę obecności na każdych zajęciach treningowych oraz na meczach kontrolnych.
 • Szkółka piłkarska / oddział szkółki piłkarskiej ma obowiązek zorganizowania lub współzorganizowania turnieju co najmniej na poziomie regionalnym (powiat/województwo) dla min. 6 drużyn spoza szkółki piłkarskiej co najmniej raz podczas okresu obowiązywania Certyfikatu.

Informacje o szkółce piłkarskiej

Certyfikat brązowy
 • Szkółka piłkarska / oddział szkółki piłkarskiej ma obowiązek utrzymywania aktualnych informacji o szkółce (nazwa, lokalizacja, liczba drużyn, kadra szkoleniowa, harmonogram treningów)na minimum 3 miesiące w przód na oficjalnym portalu PZPN LaczyNasPilka.pl
Certyfikat srebrny
 • Szkółka piłkarska / oddział szkółki piłkarskiej ma obowiązek utrzymywania aktualnych informacji o szkółce (nazwa, lokalizacja, liczba drużyn, kadra szkoleniowa, harmonogram treningów)na minimum 6 miesięcy w przód na oficjalnym portalu PZPN LaczyNasPilka.pl
 • Szkółka piłkarska ma obowiązek prowadzenia własnej strony internetowej oraz eksponowania informacji o przyznanym szkółce piłkarskiej / oddziałowi szkółki piłkarskiej Certyfikacie PZPN na stronie startowej.
Certyfikat złoty
 • Szkółka piłkarska / oddział szkółki piłkarskiej ma obowiązek utrzymywania aktualnych informacji o szkółce (nazwa, lokalizacja, liczba drużyn, kadra szkoleniowa, harmonogram treningów)na minimum 6 miesięcy w przód na oficjalnym portalu PZPN LaczyNasPilka.pl
 • Szkółka piłkarska ma obowiązek prowadzenia własnej strony internetowej oraz eksponowania informacji o przyznanym szkółce piłkarskiej / oddziałowi szkółki piłkarskiej Certyfikacie PZPN na stronie startowej.

Program szkoleniowy

Certyfikat brązowy
 • Szkółka piłkarska/ oddział szkółki piłkarskiej,musi realizować założenia programu szkoleniowego Akademii Młodych Orłów.
Certyfikat srebrny
 • Szkółka piłkarska / oddział szkółki piłkarskiej, musi realizować założenia programu szkoleniowego Akademii Młodych Orłów albo posiadać i realizować autorski program szkoleniowy spełniający założenia programu szkolenia Akademii Młodych Orłów i Narodowego Modelu Gry, który spełnia następujące wytyczne:
  • Program musi zawierać: ogólne cele szkoleniowe dla każdej kategorii wiekowej, szczegółowe cele szkoleniowe na 3 miesiące w przód (struktura zajęć – tygodniowa lub dwutygodniowa lub miesięczna lub inna), regulamin Szkółki, 4-miesięczny harmonogram treningowy i meczowy / turniejowy.
  • Dziennik treningowy: wymagany dla każdego zespołu z informacjami na temat ewidencji zawodników (dane teleadresowe), terminów ważności badań lekarskich, listy obecności zawodników na zajęciach, wyników testów piłkarsko – motorycznych, statystyk z zawodów, wykazu kontuzji / chorób, tematów zajęć treningowych na minimum 1 tydzień w przód.
  • Trenermusi posiadać konspekty treningowe na minimum 1 tydzień w przód.
Certyfikat złoty
 • Szkółka piłkarska / oddział szkółki piłkarskiej, musi realizować założenia programu szkoleniowego Akademii Młodych Orłów albo posiadać i realizować autorski program szkoleniowy spełniający założenia programu szkolenia Akademii Młodych Orłów i Narodowego Modelu Gry, który spełnia następujące wytyczne:
  • Program musi zawierać: ogólne cele szkoleniowe dla każdej kategorii wiekowej, szczegółowe cele szkoleniowe na 6 miesięcy w przód (struktura zajęć – tygodniowa lub dwutygodniowa lub miesięczna lub inna), regulamin Szkółki, 6-miesięczny harmonogram treningowy i meczowy / turniejowy.
  • Dziennik treningowy: wymagany dla każdego zespołu z informacjami na temat ewidencji zawodników (dane teleadresowe), terminów ważności badań lekarskich, listy obecności zawodników na zajęciach, wyników testów piłkarsko – motorycznych, statystyki zawodów, wykazu kontuzji / chorób, tematów zajęć treningowych na minimum 1 tydzień w przód.
  • Trener posiadać musi konspekty treningowe na minimum 1 tydzień w przód.

Opieka medyczna

Certyfikat brązowy
 • Szkółka piłkarska / oddział szkółki piłkarskiej musi posiadać oświadczenie rodzica o zgodzie na uczestnictwo dziecka w zajęciach sportowych w szkółce oraz braku przeciwwskazań medycznych do uprawiania sportu.
Certyfikat srebrny
 • Szkółka piłkarska / oddział szkółki piłkarskiej musi posiadać oświadczenie rodzica o zgodzie na uczestnictwo dziecka w zajęciach sportowych w szkółce oraz braku przeciwwskazań medycznych do uprawiania sportu.
 • Szkółka piłkarska / oddział szkółki piłkarskiej zobowiązany jest do przeprowadzenia testów motorycznych na podstawie ćwiczeń przygotowanych przez PZPN co najmniej raz na semestr.
 • Szkółka piłkarska / oddział szkółki piłkarskiej zobowiązany jest do posiadania badań lekarskich wszystkich zawodników, wykonanych na podstawie bilansu zdrowia przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019.
Certyfikat złoty
 • Szkółka piłkarska / oddział szkółki piłkarskiej musi posiadać oświadczenie rodzica o zgodzie na uczestnictwo dziecka w zajęciach sportowych w szkółce oraz braku przeciwwskazań medycznych do uprawiania sportu.
 • Szkółka piłkarska / oddział szkółki piłkarskiej zobowiązany jest do przeprowadzenia testów motorycznych na podstawie ćwiczeń przygotowanych przez PZPN co najmniej raz na semestr.
 • Szkółka piłkarska / oddział szkółki piłkarskiej zobowiązany jest do posiadania badań lekarskich wszystkich zawodników, wykonanych na podstawie bilansu zdrowia przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2019.
 • Szkółka piłkarska / oddział szkółki piłkarskiej musi posiadać stałą współpracę z lekarzem medycyny sportowej oraz fizjoterapeutą.

Wymagania formalno-prawne

Certyfikat brązowy
  Szkółka piłkarska / oddział szkółki piłkarskiej musi przedstawić do wglądu przy wizycie kontrolnej:
 • Aktualne zaświadczenia o niekaralności każdego trenera szkółki piłkarskiej / oddziału szkółki piłkarskiej (z Krajowego Rejestru Karnego oraz Rejestru z dostępem ograniczonym)
 • Potwierdzenie prowadzenia szkolenia dzieci w co najmniej jednej kategorii wiekowej Junior G – Junior D (U6-U13) w okresienie krótszym niż przez ostatnie dwa pełne sezony
Certyfikat srebrny
  Szkółka piłkarska / oddział szkółki piłkarskiej musi przedstawić do wglądu przy wizycie kontrolnej:
 • Aktualne zaświadczenia o niekaralności każdego trenera szkółki piłkarskiej / oddziału szkółki piłkarskiej (z Krajowego Rejestru Karnego oraz Rejestru z dostępem ograniczonym)
 • Potwierdzenie prowadzenia szkolenia dzieci w co najmniej jednej kategorii wiekowej Junior G – Junior D (U6-U13) w okresienie krótszym niż przez ostatnie dwa pełne sezony
Certyfikat złoty
  Szkółka piłkarska / oddział szkółki piłkarskiej musi przedstawić do wglądu przy wizycie kontrolnej:
 • Aktualne zaświadczenia o niekaralności każdego trenera szkółki piłkarskiej / oddziału szkółki piłkarskiej (z Krajowego Rejestru Karnego oraz Rejestru z dostępem ograniczonym)
 • Potwierdzenie prowadzenia szkolenia dzieci w co najmniej jednej kategorii wiekowej Junior G – Junior D (U6-U13) w okresienie krótszym niż przez ostatnie dwa pełne sezony
 • Potwierdzenie właścicielstwa / formy prawnej
 • Oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i składkami przez właściciela szkółki piłkarskiej
 • Zatrudnioną osobę do zarządzania działaniami szkółki piłkarskiej

Wymagania dotyczące sprzętu treningowego

Certyfikat brązowy
  Szkółka piłkarska / oddział szkółki piłkarskiej musi posiadać:
 • Minimum 1 piłkę na zawodnika natreningu
 • Bramki o rozmiarze zgodnym z wytycznymi Unifikacji PZPN dla danej kategorii wiekowej
 • Piłki o rozmiarze zgodnym z wytycznymi Unifikacji PZPN dla danej kategorii wiekowej
 • Pozostały sprzęt treningowy: stożki, pachołki,oznaczniki,min. 2 mini bramki
Certyfikat srebrny
  Szkółka piłkarska / oddział szkółki piłkarskiej musi posiadać:
 • Minimum 1 piłkę na zawodnika natreningu
 • Bramki o rozmiarze zgodnym z wytycznymi Unifikacji PZPN dla danej kategorii wiekowej
 • Piłki o rozmiarze zgodnym z wytycznymi Unifikacji PZPN dla danej kategorii wiekowej
 • Pozostały sprzęt treningowy: stożki, pachołki,oznaczniki,min. 2 mini bramki
Certyfikat złoty
  Szkółka piłkarska / oddział szkółki piłkarskiej musi posiadać:
 • Minimum 1 piłkę na zawodnika natreningu
 • Bramki o rozmiarze zgodnym z wytycznymi Unifikacji PZPN dla danej kategorii wiekowej
 • Piłki o rozmiarze zgodnym z wytycznymi Unifikacji PZPN dla danej kategorii wiekowej
 • Pozostały sprzęt treningowy: stożki, pachołki,oznaczniki,min. 2 mini bramki
 • Jednakowe stroje treningowe
Certyfikuj swoją szkółkę
© PZPN 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. NOWY REGULAMIN ŁNP od 25.03.2019 Regulamin portalu DO 25.03.2019 Polityka prywatności