Aktualności

LIAISE+, czyli międzynarodowa wymiana doświadczeń

Aktualności19.11.2018 

10 – 12 listopada odbyła się pierwsza wizyta w Polsce w ramach projektu LIAISE+, czyli Liaison-Based Integrated Approach to Improving Supporter Engagement – przedsięwzięcia mającego na celu wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w obszarze współpracy z kibicami. Obok PZPN partnerami projektu są krajowe federacje piłkarskie Czech, Bułgarii, Francji, Portugalii i Szwecji oraz krajowe organizacje zrzeszające kibiców z Europy.

Przedstawiciele z siedmiu różnych instytucji europejskich związanych z piłką nożna przyjechali do Białegostoku by wziąć udział w obserwacji przygotowań i dnia meczowego Ekstraklasy pomiędzy Jagiellonią Białystok a Lechem Poznań.

Pierwszego dnia w budynku klubowym Jagielloni Białystok odbyło się oficjalne spotkanie, podczas którego gości przywitał Zbigniew Pepczyński, dyrektor ds. bezpieczeństwa podlaskiego klubu. Następnie głos zabrał Stuart Dykes jako przedstawiciel SD Europe i prowadzący projekt LIAISE +, który zaznaczył, że wizyta w Białymstoku jest zbieraniem doświadczeń zarówno dla obserwatorów jaki i organizacji przyjmujących.

Kolejno głos zabrał dr Dariusz Łapiński, krajowy koordynator ds. współpracy z kibicami, który naświetlił uczestnikom spotkania idee funkcjonowania SLO (Support Liaision Officer) w Polsce. „Najważniejsze jest aby osoby pełniące rolę SLO były wytypowane do tej funkcji ze środowiska aktywnych kibiców. Rola SLO w dużej mierze oparta jest na wzajemnym zaufaniu dla siebie wszystkich stron” – tłumaczył Dariusz Łapiński.

W Polsce program SLO jest wprowadzany od 2010 roku, od momentu przygotowań do UEFA Euro 2012 w Polsce i Ukrainie. Każdy klub grający na najwyższym szczeblu rozgrywek w Polsce jest licencyjnie zobowiązany do wyznaczenie osoby pełniącej stanowisko SLO. „Na niższych szczeblach jest to opcjonalne, budujący jest jednak fakt, że wszystkie kluby, które zostały relegowane do niższych ligi nie wykreśliły tej funkcji. To pokazuje, że praca jaką wykonują SLO jest doceniana i zauważana” – komentował dr Dariusz Łapiński.

W specyfikę spotkania Jagiellonia Białystok – Lech Poznań wprowadził słuchaczy Bartosz Kadłubowski, SLO Jagiellonia Białystok. Zobrazował uczestnikom na czym polega jego praca. „Dzień przed meczem jest już wszystko gotowe, każda ze stron posiada istotne z jej punktu widzenia informacje. Jaka grupa kibiców przyjedzie, jak będzie się przemieszczać, ile miejsc zostało przygotowanych czy jak wyglądają procedury wpuszczania.” – tłumaczył Bartosz Kadłubowski.

Następny dzień rozpoczęto od zapoznania uczestników wizyty z kolejnym ważnym aspektem współpracy z kibicami w Polsce - Programem Ministerstwa Sportu i Turystyki „Kibice Razem”. W siedzibie białostockich kibiców odbyła się druga cześć spotkania gdzie została przedstawiona idea trójstronnej współpracy w ramach Programu (MSiT, Samorząd, Stowarzyszenie Kibiców) koordynowanej przez Polski Związek Piłki Nożnej. Warto nadmienić, że to kibice decydują jaka jest specyfika ich ośrodka. W całym kraju jest już 17 ośrodków Kibice Razem i każdy z nich ma inną ofertę dla swoich kibiców. Przykładowo w Poznaniu jest to głównie animacja sportowa (rajdy rowerowe, rozgrywki piłkarskie czy esportowe), w Białystoku zaś nacisk jest bardziej położony na prowadzenie mediów dla kibiców i dbaniu o tradycje klubowe.

Po wizycie w Kibice Razem Jagiellonia Białystok przyszedł czas na przeprowadzenie obserwacji dnia meczowego. Uczestnicy wymiany uczestniczyli w spotkaniu organizacyjnym prowadzonym przez delegata meczowego, w którym udział biorą wszystkie strony zaangażowane w organizacje i zabezpieczenie imprezy. Była także możliwość obserwacji procedury wpuszczania kibiców przyjezdnych oraz przyjrzeniu się pracy stewardów,  SLO obu klubów i dyrektora ds. bezpieczeństwa.

Zaangażowanie uczestników międzynarodowej wymiany oraz  ilość zadawanych pytań wskazuje, że wizyta w Polsce była bardzo udana i wszyscy opuszczali Białystok z cennym nowo nabytym  doświadczeniem. W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom w przeprowadzenie wizyty w ramach projektu LIASE+.

Zobacz również

© PZPN 2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. NOWY REGULAMIN ŁNP od 25.03.2019 Regulamin portalu DO 25.03.2019 Polityka prywatności